Η Cargo360 είναι Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (AEO) της ΕΕ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία πιστοποίησης και η Cargo360o έλαβε το πιστοποιητικό του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Authorised Economic Operator Full, AEOF, Τελωνειακές Απλουστεύσεις / Ασφάλεια και Προστασία).

Η Cargo360o κατατάσσεται πλέον στη μικρή ομάδα των ελληνικών επιχειρήσεων, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί αξιόπιστους και ασφαλείς επιχειρηματικούς Εταίρους στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τους παρέχει διευκολύνσεις κατά την εκτέλεση των διαδικασιών εισαγωγής και εξαγωγής εμπορευμάτων και τη συνεργασία τους με τις Οικονομικές και άλλες Αρχές της χώρας. Η πιστοποίηση ΑΕΟ αναγνωρίζεται επίσης στα πλαίσια διμερών συμφωνιών που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες, οπότε η Cargo360o θεωρείται αξιόπιστος Εταίρος και σε αυτές τις χώρες.

Τα οφέλη για τους συνεργάτες της Cargo360o από την πιστοποίηση της σαν AEOF είναι πολλά και σημαντικά, με κυριότερα τα εξής:

  • Άμεση πρόσβαση στις απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες της ΕΕ
  • Μείωση του κόστους προμηθειών και πωλήσεων
  • Λιγότερα εμπορικά έγγραφα
  • Ταχύτερη διεκπεραίωση των εμπορικών και τελωνειακών εγγράφων και των ελέγχων
  • Βελτίωση του προγραμματισμού των εισαγωγών / εξαγωγών
  • Προτεραιότητα στις συναλλαγές με τα Τελωνειακά Γραφεία