Ο Μ. Γαλιατσάτος αναλύει το (μη) παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας στην εκδήλωση του Greek Liberties Monitor

H χθεσινή συζήτηση σχετικά με την ελληνική επιχειρηματικότητα και τις εξαγωγές που διοργανώθηκε από το Greek Liberties Monitor στο As soon as bossible - #GRBossible 2018 του Skywalker.gr - Εργασία στην Ελλάδα ήταν μια εξαιρετική απεικόνιση των ευκαιριών και των προκλήσεων με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες οι ελληνικές επιχειρήσεις σε ένα διεθνές περιβάλλον.
Ο χαιρετισμός του κύριου Γεώργου Παπαστεργιόπουλου του Enterprise Greece έθεσε τον τόνο για την συζήτηση, απεικονίζοντας τα μεγέθη και τους τομείς στους οποίους εστιάζονται οι ελληνικές εξαγωγές, με μια αποτίμηση της πορείας μέχρι τώρα και μιας πιθανής μελοντικής εικόνας.

Ο κύριος Mihalis Galiatsatos, ιδιοκτήτης της Cargo360 εξήγησε πως το τωρινό παραγωγικό μοντέλο είναι προβληματικό και εσωστρεφές: το 80% των επιχειρήσεων έχουν εσωτερική στόχευση , με μόλις 20% των επιχειρήσεων να είναι παραγωγικές (και παράλληλα με το να δίνουν εργασία στο 70% των ιδιωτικών υπαλλήλων). Ως περαιτέρω πρόβλημα επισημάνθηκε και εδώ η χρηματοδότηση, ενώ ως ευκαιρία η δημιουργία ενός πιθανού διακομιστικού Hub, αλλά και η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.

Τα συμπεράσματα της εκδήλωσης επιγραμματικά ήταν τα εξής
-Είναι υπαρκτό το πρόβλημα των επιχειρήσεων που σχετίζεται με τις χρηματοδοτήσεις και τα κεφάλαια, ιδιαίτερα στις μικρότερες, νεώτερες επιχειρήσεις. Η κύρια λύση είναι η εξεύρεση επενδυτικών εταίρων στις εταιρείες.
-Είναι πρόβλημα του ελληνικού επιχειρείν το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων: η στόχευση των ελληνικών εταιρειών θα πρέπει να είναι για τζίρους άνω των 100 εκ. ευρώ ετησίως, με απασχόληση άνω των 50 υπαλλήλων (κάτι στο οποίο γενικά υπολείπονται οι ελληνικές επιχειρήσεις)
-Η στρατηγική εξαγοράς από πολυεθνικές εταιρείες με παρουσία ανά τον κόσμο δεν βοηθάει την εξάπλωση των ελληνικών προϊόντων, δεδομένου πως οι πολυεθνικές ενδιαφέρονται για πωλήσεις στις εθνικές αγορές και όχι τις εξαγωγές των τοπικών τους θυγατρικών ή επενδύσεων
-Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι λύση για τους έλληνες νέους, όπως και η νεοφυής επιχειρηματικότητα, αλλά πρέπει να δοθεί έμφαση και στις επιχειρήσεις πιο παραδοσιακού τύπου στον τομέα της παραγωγής.
-Πρέπει να δημιουργηθεί κουλτούρα συνεργασίας στο ελληνικό επιχειρείν, με συνασπισμούς και συνεταιρισμούς εταιρειών στις μικρότερες εταιρείες για την γιγάντωση τους και στις μεγαλύτερες συνεργασίες για την δημιουργία brand awareness, εξαγωγικής πολιτικής, δημιουργίας του ελληνικού ραφιού στο εξωτερικό και της χρησιμοποίησης του τουρισμού και των βιωματικών εμπειριών που σχετίζονται με την Ελλάδα από τους καταναλωτές σε παγκόσμιο επίπεδο.
-Χρείαζεται ευθυγράμμιση της παιδείας και της εκπαίδευσης στην Ελλάδα με την αγορά, την παραγωγή και το επιχειρείν.