Παρόντες στο Συνέδριο για την Αειφόρο Ενέργεια και Συσκευασία στην Ψυχρή Εφοδιαστική Αλυσίδα από την ΕΕΒΨ&L

Την ενεργή της παρουσία και στήριξη στα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics, απέδειξε η Cargo3600, στηρίζοντας έμπρακτα το Συνέδριο για την Αειφόρο Ενέργεια και Συσκευασία στην Ψυχρή Εφοδιαστική Αλυσίδα, που έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου από την ΕΕΒΨ&L.

Στο συνέδριο διοργάνωσε η ΕΕΒΨ&L, σταθερός συνεργάτης της οποίας είναι η Cargo3600, με την επιστημονική  συμβολή του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ και την ενεργό συνεργασία και συμμετοχή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, της Πανελλήνιας ένωσης Τεχνολόγων Τροφίμων,  του Ελληνικού Συνδέσμου Ετικετοποιών, του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.ΗΟ). 

Η Cargo3600, παραβρέθηκε στο Συνέδριο και ενημέρωσε τους παραβρισκόμενους για την παλέτα των υπηρεσιών της σε υπηρεσίες ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας εντός και εκτός Ελλάδος.