Σχέδιο Δράσης “ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ” για τους Επαγγελματίες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ & LOGISTICS κατόπιν των εξελίξεων των τελευταίων ημερών σχετικά με τον κορωνοϊό (COVID -19), υλοποιεί Σχέδιο Δράσης προκειμένου να υποστηρίξει τους Επαγγελματίες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, και συγκροτεί μια ομάδα εταιρειών, η οποία θα ονομάζεται στο εξής «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» και θα προσφέρει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες απαντώντας σε ερωτήματα που απασχολούν όλους μας για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων μας.
, όπως :
 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ- ΑΣΦΑΛΣΙΤΙΚΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ –ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ – ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ.

 
Οι Εταιρείες που μέχρι σήμερα αποδέχτηκαν το κάλεσμα μας και συγκροτούν την ΟΜΑΔΑ ΚΡΟΥΣΗΣ «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» είναι οι ακόλουθες:
 
  • CARGO 360 
  • TRUCK & CARGO INSURANCE 
  • QUIX GLOBAL SA 
  • CAELMUS CONSULTANCY EE 
  • TUV AUSTRIA HELLAS
 Η αντιμετώπιση μιας πανδημίας, όπως αυτή του κορωνοϊού, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση, η οποία έχει δημιουργήσει έκτακτα δεδομένα επείγοντος χαρακτήρα τα οποία επηρεάζουν ιδιαίτερα και την ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ. Στην προσπάθεια αυτή έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν όλοι οι Επαγγελματικοί Φορείς της Εφοδιαστικής Αλυσίδας , όπως καλούμε και όλους τους Επαγγελματίες οι οποίοι καλύπτουν τομείς εκτός των προαναφερθέντων και επιθυμούν να συμμετέχουν στην ΟΜΑΔΑ, να επικοινωνήσουν με την γραμματεία του συνδέσμου μας κα. Κομνηνού Ευαγγελία στο τηλέφωνο 210-3469606 ή αποστολή στο mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και να δηλώσουν τα στοιχεία τους.
 
Η Ένωση θα διαθέτει με αμεσότητα και εγκυρότητα το σύνολο των οδηγιών και των διευκρινήσεων που θα δίνονται.
 
Καλή Δύναμη σε όλους ….
Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε αυτούς που..ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ