Βραβείο Bravo Market 2021

Η Cargo360° βραβεύτηκε στην Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης Bravo Sustainability Week 2021 για τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει για την υποστήριξη ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Ειδικότερα, η Cargo360° συνέβαλε στον εθνικό διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ελλάδα με την πρωτοβουλία “Οι νέες τελωνειακές διαδικασίες σαν μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης για τις Ελληνικές ΜΜΕ” ενώ μέσω του διαλόγου με επιτροπές αξιολόγησης και με ένα σύνολο 14.380 ενεργών πολιτών, διακρίθηκε στο πρόγραμμα Bravo Market. Το Bravo Sustainability Week είναι το ετήσιο ραντεβού όλων των υπεύθυνων οργανισμών, οι οποίοι αναπτύσσουν πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν τη μετάβαση μας σε ένα βιώσιμο μέλλον καθώς και των ενεργών πολιτών που συμμετέχουν και συμβάλλουν στην επιτυχία και εξέλιξη των πρωτοβουλιών που διαμορφώνουν τη δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο.