Λίνα Μοντεσάντου

Η Λίνα Μοντεσάντου είναι απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος του Advanced Diploma in International Taxation (ADIT) και Managing  Director &  Partner της OneTax. Είναι ειδικευμένη στη Λογιστική, το Φόρο Εισοδήματος, τον Εταιρικό Φόρο, τη Διεθνή Φορολογία, τον ΦΠΑ και τα ΔΠΧΑ, αναπτύσσοντας πάντα καινοτόμες ιδέες για τους πελάτες της. Η εμπειρία της στην Χρηματοοικονομική και Λογιστική, καθώς και η συμμετοχή της σε μεγάλα φορολογικά έργα, χαράζουν ήδη πορεία μεγαλύτερη των είκοσι χρόνων.