Στην οικογένεια του ΣΕΒ η Cargo360

Μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών είναι από τον προηγούμενο μήνα η εταιρεία Cargo3600, πιστή στο όραμά της για αναβάθμιση του ελληνικού επιχειρείν, συνεχή εταιρική βελτίωση και προώθηση των επιχειρηματικών της δράσεων.
Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, ως ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της ιδιωτικής οικονομίας.